Nasze realizacje

Do znaczących zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez spółkę w ostatnich latach należą:

  • „Wymiana nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi – linia nr 271 i 273” w ramach projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” – roboty na odcinku Wrocław-Wróblin. Zadanie realizowane w konsorcjum,
  • modernizacja linii kolejowej nr 273, na odcinku Dolna Odra-Szczecin,
  • wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk: Lot A – stacje, Lot B – szlaki, realizowanych w ramach projektu Nr POIiŚ 7.1-7.2 „Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia” działając w konsorcjum,
  • wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo w ramach Projektu Nr POIiŚ 7.1-41 „Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Działdowo” działając w konsorcjum,
  • wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, Odcinek Ciechanów-Mława od km 99,450 do km 131,100 LOT A – stacje: Konopki, Mława, LOT B – szlaki: Ciechanów-Konopki, Konopki-Mława w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Ciechanów” działając w konsorcjum,
  • modernizacja linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła, na odcinku Toruń-Bydgoszcz,
  • wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów 1 i 2 na odcinku Głogów-Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra”,
  • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 43 na odcinku Czeremcha-Wysokolitowsk wraz ze stacją Czeremcha w ramach zadania: „Likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych i wykonanie robót uzupełniających na liniach 31, 32 i 43 wraz ze stacją Czeremcha realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”,
  • wykonanie robót wyprzedzających na wybranych odcinkach linii kolejowych 990, 991, 992, 996, 273 oraz na obiektach inżynieryjnych: wiadukt kolejowy w km 2,012 LK 990, wiadukt kolejowy w km 3,811 LK 990 oraz most kolejowy w km 4,006 LK 990 w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”,
  • wykonanie robót wyprzedzających na odcinku Słonice- Szczecin Dąbie od km 128,680 do km 195,170 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Główny”.