Kolejowa obwodnica Poznania – umowa podpisana.

W dniu 27.05.2024 r. Spółka ZRK-DOM w Poznaniu sp. z o.o. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych

w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”.

Inwestycja obejmie modernizację około 70 km torów, w tym budowę nowej łącznicy między Poznaniem Strzeszynem a Poznaniem Piątkowo oraz modernizację estakady kolejowej. Projekt zakłada także stworzenie nowych przystanków kolejowych w różnych dzielnicach Poznania. Przystanki zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowane jest przebudowanie torów, sieci trakcyjnej oraz instalacja nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Całość inwestycji ma na celu poprawę dostępności kolei oraz zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów. Przewidywane zakończenie prac to koniec 2027 roku, a projekt realizuje Konsorcjum firm: Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o. o. (lider), Alusta S.A. (partner) i Intop Warszawa Sp. z o.o. (partner). Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 1,4 mld zł netto.

4
2