Pierwszy rozruch oczyszczarki podsypki Plasser ScreenLiner 3120 L N Dynamic

W dniach 17 – 21 czerwca 2024 na terenie bazy Sekcji Maszyn Torowych odbywały się prace związane z wdrożeniem nowej oczyszczarki podsypki. Maszyna wyprodukowana przez austriacką firmę Plasser & Theurer została zabudowana na jednym z torów bocznicy w celu sprawdzenia poprawności działania, wprowadzenia ewentualnych poprawek i kontynuowania szkolenia praktycznego załogi. Oczyszczarka została zestawiona z czterema wagonami przenośnikowymi typu MFS 120 SC, dwa wagony posłużyły do odbierania odsiewek, kolejne dwa do zaopatrywania zespołu roboczego w świeży tłuczeń. Dzięki zaangażowaniu załogi ZRK-DOM oraz serwisantów z Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH oraz Plasser Polska przygotowanie i testy maszyny przebiegły bardzo sprawnie i już wkrótce będzie ona w pełni gotowa do wyruszenia na szlak!