Umowa na realizację zadania „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu- Łunowie” na rzecz Miasta Świnoujście podpisana!

W dniu 12.02.2024 r. podpisana została umowa na realizację zadania „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu- Łunowie” na rzecz Miasta Świnoujście. Zakres prac obejmuje wykonane bezkolizyjnego i bezpiecznego przejścia pod torami dla pieszych, które pozwoli dostać się mieszkańcom i turystom na plażę.

Zamówienie obejmuje:

  • budowę drogi pieszo-rowerowej wraz z przejściami podziemnymi pod linią kolejową nr 401,
  • budowę przepompowni wód deszczowych,
  • przebudowę istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w zakresie:

- wykonanie wylotu wraz z umocnieniem skarp,

- oczyszczenie dna i skarp zbiornika z jednoczesną wymianą wierzchniej warstwy filtracyjnej zbiornika,

  • budowę oświetlenia dla obiektu oraz budowę przyłącza elektrycznego.

Termin realizacji: wrzesień 2024 r.

DSC9740
z095059
Mapka-swinoujscie