Zmodernizowany peron nr 2 Radlin Wielkopolski dopuszczony do eksploatacji.

Zmodernizowany peron nr 2 Radlin Wielkopolski dopuszczony do eksploatacji.

W dniu 07.06.2024 r. oddano do eksploatacji peron nr 2 w Radlinie Wielkopolskim, którego modernizacja realizowana była przez ZRK-DOM w Poznaniu sp. z o.o. w ramach zadania pn .”Modernizacja przystanku Radlin Wielkopolski na linii kolejowej nr 281 realizowana w ramach projektu „Rządowego Programu Budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Zakres prac obejmował między innymi przebudowę peronu nr 1 i kompleksową budowę nowego peronu nr 2 [dla peronu nr 2 zmiana lokalizacji z międzytorza na zewnątrz torowiska] wraz z oświetleniem, dojściem do peronów w postaci schodów [dla peronu nr 2] oraz pochylni, wymianę konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z regulacją sieci, wymianę nawierzchni z oczyszczeniem podsypki tłuczniowej w torze nr 2 z regulacją w planie i profilu a dla toru nr 1 regulację w planie i profilu.

 

Peron nr 1 został oddany do eksploatacji w styczniu 2024 r.

 

fot-1
fot-2
20240612121205
20240612121211
20240612121216