Ogłoszenia

Głównym profilem naszej działalności jest naprawa i utrzymanie infrastruktury kolejowej. Wśród oferowanych przez nas usług znajdą Państwo:

 • budowę linii kolejowych
 • roboty ziemne i podtorza
 • remonty torów
 • budowę i przebudowę stacji
 • prace budowlane
 • spedycje i transport materiałów budowlanych

Dodatkowo oferujemy Państwu wynajem specjalistycznego sprzętu oraz maszyn.

Postępowanie na szyny kolejowe 49E1 AX R 260 nr NZLB 330/06/24

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert dla postępowania zakupowego nr NZLB-330/06/24 na zakup wraz z dostawą szyn kolejowych:

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD/329/05/2024 na zakup podkładów strunobetonowych PS94/W14/49E1 i PS94/W14/60E1 z przytwierdzeniem oraz podkładów strunobetonowych PS 94/SB/49E1

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr NZLD/329/05/2024 na wyłonienie usługodawcy na „zakup podkładów strunobetonowych PS94/W14/49E1 i PS94/W14/60E1 z przytwierdzeniem oraz podkładów strunobetonowych PS 94/SB/49E1” w ramach realizacji zadania:

 

Read more ...

Postępowanie ofertowe na przewóz tłucznia w ilości 48 485 t, w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r. do Nowogród Bobrzański Osiedle

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Przewóz tłucznia w ilości 48 485 t w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r. z rozładunkiem i hałdowaniem,

z dostawą do Nowogród Bobrzański Osiedle, w ramach realizacji zadania „kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na linii kolejowej 370”.

Read more ...

Postępowanie ofertowe na przewóz kruszyw w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024 do stacji Gostyń oraz na szlak Gostyń-Kąkolewo

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Przewóz tłucznia w ilości 60 000 t i niesortu w ilości 20 000 t w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024

z rozładunkiem i hałdowaniem do stacji Gostyń oraz na szlak Gostyń-Kąkolewo, w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”.

Read more ...

Postępowanie na zakup szyn kolejowych na linii nr 370 na odcinku Zielona Góra- Żagań Nowogród Bobrzański Osiedle NZLB-325/05/24

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert dla postępowania zakupowego na zakup wraz z dostawą szyn kolejowych:

 

Read more ...

Postępowanie ofertowe na zakup tłucznia w ilości 48 485 t, w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Zakup tłucznia w ilości 48 485 t w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r.

w ramach realizacji zadania „kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na linii kolejowej 370”. NZLC 326/05/24

Read more ...

Postępowanie ofertowe na zakup kruszyw w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Zakup tłucznia w ilości 60 000 t i niesortu w ilości 20 000 t,

w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024, w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”.

Read more ...

Postępowanie zakupowe - Wykonanie robót branży SRK i elektroenergetycznej w ramach zadania pn.: „Elektryfikacja i zmiana funkcji toru nr 9, połączenie toru nr 3 z torem 5b i zabudowa EOR na stacji Gądki w km 185,341 na linii kolejowej nr 272”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót branży SRK i elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania pn.: „Elektryfikacja i zmiana funkcji toru nr 9, połączenie toru nr 3 z torem 5b i zabudowa EOR na stacji Gądki w km 185,341 na linii kolejowej nr 272””

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 07.05.2024r.

 

Read more ...

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/13/2024 - POJAZDY SAMOCHODOWE

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych - pojazdów samochodowych.

Składanie ofert: do dnia 24.05.2024

Wpłata wadium: do dnia 23.05.2024

Read more ...

Postępowanie ofertowe nr NZLD/322/04/2024 na zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic w terminie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic w terminie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r. nr NZLD_322/04/24.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.04.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Transport i utylizacja odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04* w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025r.

Read more ...

Świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnionych przez niego pracowników fizycznych, którzy pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej.

Read more ...

Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2024r. do 31.03.2025r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLC/321/02/24 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów na okres jednego roku"

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na dwie części

 

Read more ...

Zakup odpadów polikwidacyjnych

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. zakupu odpadów polikwidacyjnych odzyskanych z likwidacji środków trwałych.

Read more ...

Postępowanie zakupowe - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym””

 

Read more ...

Postępowanie ofertowe na "zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2024 do 31.04.2025” NZLC 320/02/24.

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na "zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2024 do 31.04.2025” NZLC 320/02/24.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.03.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Termin składania ofert został wydłużony do 15.03.2024 do godz. 10:00.

Read more ...

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/05/2024 - POJAZDY SAMOCHODOWE

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych - pojazdów samochodowych.

Składanie ofert: do dnia 14.03.2024

Wpłata wadium: do dnia 13.03.2024

 

Read more ...

Postępowanie zakupowe

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej branży srk oraz realizacja robót budowlanych branż srk i teletechniki w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.”

Read more ...

Postępowanie zakupowe - zmiana Warunków Zamówienia z dnia 25.01.2024r

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych branży srk i teletechnika w ramach zadania pn.: „„Odbudowa stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odc. Sierpc - Brodnica realizowanego w ramach projektu KPO pn.:” Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – Etap II””

 

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 30.01.2024r.

Read more ...

Postępowanie ofertowe na zakup wraz z dostawą Podkładów drewnianych i podrozjazdnic w terminie od 01.03.2024 do 29.02.2025 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 01.03.2024 do 29.02.2025 r.NZLD 314/11/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 25.01.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

 

Read more ...

Postępowanie „Sprzedaż odpadów polikwidacyjnych odzyskanych z likwidacji środków trwałych”

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania  o cenę „Sprzedaż odpadów polikwidacyjnych odzyskanych z likwidacji środków trwałych”.

Read more ...

Postępowanie zakupowe

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych objętych zadaniem pn.: „Przebudowa peronów na stacji Trzemeszno dla poprawy obsługi składów pasażerskich” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy projekt: „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap I”

 

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 17.01.2024r.

Read more ...

Postępowanie na "Zakup kruszyw o łącznej ilości 300 000 t, w okresie 01.02.2024 – 31.03.2025”

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Zakup kruszyw o łącznej ilości 300 000 t, w okresie 01.02.2024 – 31.03.2025” NZLC 319/11/23.  

Prosimy o złożenie oferty do dnia 15.01.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie ofertowe na przewóz kruszyw w okresie 01.04.2024 – 31.03.2025

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Przewóz kruszyw w okresie 01.01.2024 – 31.03.2025” NZLD 313/11/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 27.12.2023. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie zakupowe

"Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 002 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek”

 

Termin składania ofert: do godziny 9:00 dnia 21.12.2023

Read more ...

Postępowanie zakupowe na opracowanie dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz koniecznym wkładem do procesu certyfikacji w ramach zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWALNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 360 NA ODCINKU GOSTYŃ – KĄKOLEWO” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UZUPEŁNIANIA LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ – KOLEJ+ DO 2029 ROKU

 Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 20.12.2023r.

Read more ...

Postępowanie zakupowe ,,na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych w okresie 02.01.2024 - 31.12.2024'' NZLA/315/11/23

Dzień dobry,

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G.

Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych w okresie 02.01.2024 – 31.12.2024” NZLA/315/11/23.

Termin składania ofert 11.12.2023 godz. 10:00

Read more ...

Postępowanie na zakup wraz z dostawą akcesoriów  nawierzchniowych - z tworzyw sztucznych

 

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego" Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - tworzyw sztucznych w terminie od 02.01.2024 r do 31.03.2025r. NZLB-309/11/23"

Prosimy o złożenie oferty do dnia 08.12.2023. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - elementy metalowe

 

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego" Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - elementy metalowe w terminie od 02.01.2024 r do 31.03.2025r. NZLB-308/11/23"

Prosimy o złożenie oferty do dnia 07.12.2023. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

 

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLA/306/11/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G.

Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „na zakup wraz z dostawą oleju napędowego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2025” NZLA/306/11/23.

Termin składania ofert 20.11.2023 godz. 10:00

Read more ...

Dostawa fabrycznie nowego systemu pomiaru torów kolejowych (NZT-531/11/2023)

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego systemu pomiaru torów kolejowych (NZT-531/11/2023).

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 14.09.2023

Termin składania ofert: 22.09.2023 do godziny 10:00

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLB-300/08/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup szyn R260 S49 o łącznej długości 625 mb, z dostawą do stacji Sławno w ramach realizacji zadania „Pojedyncza wymiana podrozjazdnic w rozjazdach i podkładów w torach oraz NG toru nr 9” NZLC/300/08/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 21.08.2023, godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLB-299/08/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup Szyn S60 R 260 o łącznej dł 11760m w celu wymiany na linii 404, dostawa wraz z rozładunkiem na szlaku Wielanowo-Tychowo.”

Termin składania ofert 18.08.2023 godz.10:00.

 

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLA-298/08/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą gazów technicznych w terminie od momentu zawarcia umowy do 31.12.2024r.”

Termin składania ofert 09.08.2023 godz.10:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 16.08.2023 do godz. 10:00.

 

 

Read more ...

Postępowanie zakupowe „Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem podtorza w ramach zadania pn.: Naprawa podtorza toru nr 1 i 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice odcinek od km 409,000 – do km 409,940 – Etap 1 i 2 lata 2023-2024”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem podtorza w ramach zadania pn.: „Naprawa podtorza toru nr 1 i 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice odcinek od km 409,000 – do km 409,940 – Etap 1 i 2 lata 2023-2024”.

 Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 08.08.2023r.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLA-297/07/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 14.09.2023 do 31.12.2024.”

Termin składania ofert 07.08.2023 godz.10:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 10.08.2023 do godz. 10:00.

 

 

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLB-296/07/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Naprawa podtorza tor nr 1 i tor nr 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice odcinek od km: 409,000 do km: 409,940. Etap 1 i 2, lata 2023- 2024” Zabezpieczenie i wzmocnienie nasypu w ramach umowy nr 73/208/0035/23/Z/0 z dnia 20.06.2023.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.08.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLB-295/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót dodatkowych mających na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się w km: 246,853 w stacji Poraj” NZLB-295/06/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 13.07.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/04/2023

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych.

Składanie ofert: do dnia 27.07.2023

Wpłata wadium: do dnia 26.07.2023

Read more ...

Postępowanie zakupowe na "Elementy peronowe dla modernizowanych przystanków, peronów" nr NZLB-294/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Zakup elementów peronowych dla modernizowanych przystanków, peronów na stacjach: Łódź, Pleszew, Koźmin Wlkp., Obra Stara oraz Bożacin” NZLB-294/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Dostawa fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych - postępowanie NZT-531/10/2023

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 21.06.2023

Termin składania ofert: 21.07.2023 do godziny 10:00

Read more ...

Postępowanie zakupowe na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania  "Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew-Kostrzyn" NZLB - 293/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew-Kostrzyn” NZLB-293/06/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 21.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.


Read more ...

Postepowanie zakupowe w km 25,395 na linii 353 i 4 i przepustów na linii nr 281 NZLB-291/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „ Naprawa Bieżąca (N.B) -remont mostu w km 25,395 na linii 353 i 4 przepustów na linii nr 281 na terenie ZLK w Poznaniu”NZLB-291/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie zakupowe na roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ - Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB - 292/06/23.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ-Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB-292/06/23".
Prosimy o złożenie oferty do dnia 20.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Read more ...

Postępowanie

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

"Demontaż i montaż rozjazdów i wstawek torowych wraz z robotami towarzyszącymi podczas wymiany rozjazdów na stacjach Radomsko, Potrków Trybunalski, Koluszki, Łódź Olechów"

Termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 14.06.2023 r.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów odbudowa nasypu kolejowego lk 203 NZLA 290/05/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew – Kostrzyn” NZLA 290/05/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 05.06.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów prace budowlane na obiekcie lk 1 w km 355,494 NZLA 287/05/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Roboty budowlane remontowo – utrzymaniowe na obiekcie – tor nr 1 linii Wrocław Główny – Szczecin Główny w km 355,494” NZLA 287/05/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.05.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,351 w ciągu linii kolejowej nr 203.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,351 w ciągu linii kolejowej nr 203 na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę” NZLA 286/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 12.05.2023 godzina 12:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont wiaduktu kolejowego lk 14 w km 44,794

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont wiaduktu w km 44,794 na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice” NZLA 285/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 08.05.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont przepustu kolejowego lk 3 w km 33,948 NZLA 284/04/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu kolejowego w km 33,948 na linii kolejowej nr 003 Warszawa - Kunowice” NZLA 284/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 08.05.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont przepustu kolejowego lk 3 w km 32,689 NZLA 283/04/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu kolejowego w km 32,689 na linii kolejowej nr 003 Warszawa - Kunowice” NZLA 283/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 08.05.2023 godzina 12:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont przepustu kolejowego lk 3 w km 31,456 NZLA 282/04/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu kolejowego w km 31,456 na linii kolejowej nr 003 Warszawa - Kunowice” NZLA 282/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 08.05.2023 godzina 12:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont przepustu kolejowego lk 3 w km 28,070 NZLA 281/04/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu w km 28,070 na linii kolejowej nr 003 Warszawa - Kunowice” NZLA 281/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 05.05.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

 

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont wiaduktu kolejowego lk 282 w km 102,579

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu wiaduktu kolejowego w km 102,579 linii kolejowej nr 282Miłkowice - Żary” NZLA 280/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.04.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla realizacji zadania prac remontowych schodów w km 40,966 lk 272

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie prac remontowych schodów wraz z zadaszeniem znajdujących się w przyczółku wiaduktu w km 40,966 linii nr 272 Kluczbork - Poznań Główny” NZLA 273/03/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10.03.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych, którzy pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej”

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla realizacji zadania remont przepustu w km 33,878 i 38,721 lk 272

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu kolejowego w km 33,878 i 38,721 na linii 272 Kluczbork – Poznań Główny” NZLA 272/02/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.03.2023 godzina 10:00

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Postępowanie zakupowe ,,Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od 03.04.2023 do 31.12.2024"NZLE-269/02/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G.

Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od 03.04.2023 do 31.12.2024.”

Termin składania ofert 02.03.2023 godz.10:00

Read more ...

Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2024r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania: Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2024r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

Read more ...

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/04/2023

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych.

Składanie ofert: do dnia 09.03.2023

Wpłata wadium: do dnia 8.03.2023

Read more ...

Postępowanie NZLD 262/01/2023

 

Postępowanie zakupowe nr NZLD 262/01/23 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na trzy części”

 1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
 2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
 3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na trzy części:

 

 1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
 2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
 3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 03.02.2023 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie ofertowe zakup materiałów trakcyjnych wraz z dostawą na rok 2023 NZLA 263/01/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na zakup wraz z transportem materiałów w ramach realizacji „Zakup materiałów trakcyjnych wraz z dostawą na rok 2023” NZLA 263/01/23

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na zakup wraz z dostawą materiałów trakcyjnych na rok 2023

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.02.2023 godzina 10:00 wg wytycznych przedstawionych w Warunkach Zamówienia

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla wykonania remontu mostu lk 359 NZLA 264/01/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 359 w km 38,373 na podstawie projektu opracowanego przez Wykonawcę” NZLA 264/01/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.02.2023 godzina 12:00

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Read more ...

Zapytanie ofertowe zakup wraz z dostawą materiałów trakcyjnych w ramach realizacji robót na lk 406 NZLA 257/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowej nr 406, 273 i 351” NZLA 257/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na materiałów przedstawionych w formularzach ofertowych 1 – 4.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 05.12.2022 godzina 12:00.

Read more ...

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą wieszaków lk 358 NZLA 258/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Prace związane z odbudową sieci trakcyjnej po kradzieży na linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin realizowane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II Etap” NZLA 258/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na dostarczenie wieszaków trakcyjnych

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 25.11.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie ofertowe na zakup kruszyw w 2023 roku NZLA 256/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszyw w ramach realizacji „zakup kruszyw na rok 2023” NZLA 256/11/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 02.12.2022 godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD/253/11/22 „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2023 do 31.04.2024”

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2023 do 31.04.2024”

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.11.2022 r. godzina 10:00.

 

W związku z wpłynięciem prośby o zmianę terminu, informujemy o zmianie terminu składania ofert do postępowania zakupowego NZLD 253/11/2022.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.12.2022 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD/249/11/22 „Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 01.03.2023 do 29.02.2024”

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy „Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 01.03.2023 do 29.02.2024

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.11.2022 r. godzina 10:00.

 

W związku z wpłynięciem prośby o zmianę terminu, informujemy o zmianie terminu składania ofert do postępowania zakupowego NZLD 249/11/2022.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.12.2022 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe NZLD 248/11/2022

 

Postępowanie zakupowe nr NZLD/248/11/22 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów w latach 2023-2024 z podziałem na trzy części”

 1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
 2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
 3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów w latach 2023-2024 z podziałem na trzy części:

 

 1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
 2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
 3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.11.2022 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe "na zakup wraz z dostawą materiałów spawalniczych do metody SOWOS oraz SKV  w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2024".NZLB-255/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

„ na zakup wraz z dostawą materiałów spawalniczych w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2024” NZLB 255/11/22.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 30.11.2022 godz. 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe na "zakup z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - z tworzyw sztucznych w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023. NZLB 251/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

„ na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych – z tworzyw sztucznych w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023” NZLB 251/11/22.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.11.2022 godz. 12:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe na "zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - elementy metalowe w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023. NZLB 250/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

„ na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych – elementy metalowe w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023” NZLB 250/11/22.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.11.2022 godz. 11:00.

Read more ...

Postępowanie "Na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych w okresie 01.01.2023-31.12.2023"

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G.
Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych w okresie 01.01.2023-31.12.2023.
Termin składania ofert 30.11.2022 godz.10:00

Read more ...

Postępowanie ofertowe przewóz kruszyw NZLA 247/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport kruszyw w ramach realizacji „przewóz kruszyw w okresie 01.04.2023 - 31.03.2024” NZLA 247/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na transport kruszyw w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 22.11.2022 godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont mostu lk 359 NZLA 246/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 359 w km 38,373” NZLA 246/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na wytworzenie i dostawę konstrukcji stalowej

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.11.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

 

Termin i harmonogram realizacji: od wystawienia zlecenia do 30.12.2022

 

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont wiaduktu kolejowego lk 202 NZLA 243/10/22

 

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont główny wiaduktu kolejowego linii nr 202 Gdańsk Gł. – Stargard w kim 197,898” NZLA 243/10/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.10.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie "Na zakup wraz z dostawą artykułów BHP" w okresie 2 lat.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G .

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą artykułów BHP” w okresie 2 lat od podpisania umowy.

Termin składania ofert 09.11.2022 godz. 10:00

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup materiałów wraz z dostawą naprawa izolacji na moście lk 9 NZLA 242/10/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Naprawa izolacji na moście w km 14,290 linii kolejowej nr 9” NZLA 242/10/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.10.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

„Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na odcinku Gniezno – Wydartowo”.

 

Data publikacji: 14.10.2022

Termin złożenia ofert: 20.10.2022r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 20.10.2022 godz. 9:15

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Remont wiaduktu kolejowego w km 231,849 lk 014 NZLD 237/09/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont wiaduktu w km 231,849  w torze nr 1 i 2 na linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice” NZLD 237/09/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 12.10.2022 godzina 10:00.

Read more ...

„Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Data publikacji: 09.09.2022r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 15.09.2022r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 15.09.2022r.

Read more ...

„Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Data publikacji: 12.08.2022r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 18.08.2022r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 18.08.2022r.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Wieliszew LK010 NZLA 227/08/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:„Modernizacja sieci trakcyjnej w torze nr 3 st. Wieliszew LK010”
NZLA 227/08/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.08.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD/224/07/22 na Zakup wraz z dostawą 100 szt. szyn 49 E1 – 30 m oraz 100 szt. szyn 60 E1 – 30 m w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą do stacji Krzyż Wlkp. materiałów w ramach realizacji zadania:

 

„Zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce szyn w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź”

 

 Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.07.2022 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Linia 1 NZLA 208/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej w stacji Piotrków Trybunalski i stacji Radomsko linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice” o numerze NZLD 208/06/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.07.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Linia 537 NZLA 209/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej Linia 537 Żakowice Płd – Zieleń – Słotwiny od km 0,148 do km 2,908” o numerze NZLA 209/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej linia 535 NZLA 210/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej linia 535 Koluszki – Zieleń od km 0,000 do km 1,411” o numerze NZLA 210/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej linii 536 NZLA 211/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej na odcinku Będzelin - Słotwiny, tor nr 1 Linii 536 od km 0,958 do km 2,554” o numerze NZLA 211/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

 

Read more ...

Odcinkowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 430 Barnówko – Kostrzyn w km: 224,400 – 225,176; 228,028 – 229,702 wraz z robotami towarzyszącymi” na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. „Odcinkowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 430 Barnówko – Kostrzyn w km: 224,400 – 225,176; 228,028 – 229,702 wraz z robotami towarzyszącymi” na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze

 

Data publikacji: 15.06.2022r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 20.06.2022r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 20.06.2022r.

Read more ...

Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stanowiącej dojazd do terminalu PGNiG” w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii dojazdowej do terminalu PGNiG nr 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. „Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stanowiącej dojazd do terminalu PGNiG” w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii dojazdowej do terminalu PGNiG nr 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Data publikacji: 15.06.2022r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 20.06.2022r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 20.06.2022r.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Modernizacja 2 obiektów inżynieryjnych na lk nr 357, wiadukt i most NZLD 212/06/22

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Naprawa bieżąca 2 obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 357 t.j. wiaduktu w km 94,436 i mostu w km 94,769 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w 2022 roku” o numerze NZLD 212/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 17.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD 205/05/22 na zakup podrozjazdnic strunobetonowych.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w ramach realizacji zadania: „Kompleksowej wymiany rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 stacji Pobiedziska na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa”

 

Termin dostawy: 30.06.2022

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 07.06.2022 godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD 207/05/22 na zakup 5 640 szt. podkładów PS/94/60E1

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w ramach realizacji zadania: „Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Gniezno-Wydartowo”

 

Termin dostawy: wrzesień 2022

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 07.06.2022 godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD/201/05/22 na Zakup wraz z dostawą 100 szt. szyn 49E1 – 30 m oraz 100 szt. szyn 60E1 – 30 m w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą do stacji Krzyż Wlkp. materiałów w ramach realizacji zadania:

„Zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce szyn w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź”

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.06.2022 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD/197/05/22 na zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce na linii kolejowej 353 na odcinku Gniezno – Wydartowo szyn kolejowych 60E1 o długości 120 m w ilości 6840 mb.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Gniezno-Wydartowo”

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.06.2022 r. godzina 10:00.

Read more ...

Postępowanie zakupowe nr NZLD 203/05/22 na „Kompletny system diagnostyki stanów awaryjnych pantografów z utrzymaniem sprawności systemu przez 72 miesiące oraz szkolenie min. 8 godzinne z obsługi".

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Kompletny system diagnostyki stanów awaryjnych pantografów z utrzymaniem sprawności systemu przez 72 miesiące oraz szkolenie min. 8 godzinne z obsługi”.

 

Termin dostawy: 8 tygodni od zamówienia, uruchomienie: IV kwartał 2022 r.

 

Termin składania ofert do postępowanie zakupowego nr NZLD 203/05/22 uległ zmianie. Nowy termin: do dnia 22.06.2022 godz. 10:00

 

Termin utrzymania sprawności systemu uległ zmianie. Nowy termin: utrzymanie sprawności systemu przez 36 miesiące

 

Opis Przedmiotu zamówienia uległ zmianie. Zmieniony „Opis Przedmiotu zamówienia” zgodnie z nowym załącznikiem.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin NZLD 196/05/22/NZL

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II Etap” o numerze NZLD 196/05/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 03.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja mostu w km 8,736 lk 10 Legionowo – Tłuszcz NZLD 194/05/22/NZL

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja mostu w km 8,736 lk 10 Legionowo – Tłuszcz” o numerze NZLD 194/05/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 03.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Read more ...

Oferta współpracy w zakresie ubezpieczeń

Zgodnie ze strategią ubezpieczeniową Spółka korzysta z usług profesjonalnego doradcy w zakresie ubezpieczeń - brokera ubezpieczeniowego. Wybór brokera obsługującego nastąpi w drodze konkursu. W ramach polityki ubezpieczeniowej ZRK- DOM w Poznaniu Sp. Z o.o. niniejszym zwracamy się do Państwa z propozycją udziału w audycie naszej Spółki organizując konkurs wyboru brokera na okres od lipca 2022 do czerwca 2024r.

Proces wyboru zamierzamy poprzedzić przeprowadzeniem audytu ubezpieczeniowego przez brokera obejmującego minione lata w zakresie skuteczności i stopnia dopasowania ubezpieczeń w Spółce. Przeprowadzony przez Państwa audyt pozwoli również na zaproponowanie nowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń.

Proponowany harmonogram postępowania:

 1. Potwierdzenie Państwa zainteresowania w terminie do 16 maja 2022.
 2. Audyt ubezpieczeniowy w formule „tylko do wglądu” na miejscu w siedzibie Spółki (Poznań, ul. Mogileńska 10G) wszelkich materiałów w wymiarze 1 dnia roboczego w okresie 17-27 maja 2022r.
 3. Złożenie ofert na obsługę brokerską na podstawie arkuszu ofertowego (załącznik nr 1) oraz  audytu ubezpieczeniowego w terminie 8 czerwca 2022 r.
 4. Negocjacje warunków, zapisów umowy (projekt umowy załącznik nr 2) oraz polityki ubezpieczeniowej z wybranymi brokerami (max. 5 firm) w terminie 20-22 czerwca 2022 r.
 5. Wybór brokera/ów i uzgodnienie warunków oraz podpisanie umów i pełnomocnictw -28-29 czerwca 2022 r.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie postepowania jest Pani Katarzyna Łojewska, tel. 797 703 244,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zapraszamy do współpracy.

Read more ...