Referencje spółki

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wystawionymi naszej firmie referencjami. 

 

Referencje – rok 2021

Modernizacja mostów...

Czytaj więcej

 

Referencje – rok 2020

Referencja z 6 zadań

Czytaj więcej

 

Wykonanie robót związanych z usprawnieniem ruchu...

Czytaj więcej

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu...

Czytaj więcej

 

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59...

Czytaj więcej

 

Kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z wymianą rozjazdów, remontem 3 obiektów inżynieryjnych i remontem 2 przejść dla pieszych.

Czytaj więcej

 

Wykonanie robót wyprzedających na odcinku Słonice- Szczecin Dąbie od km 128,680 do km 195,170.

Czytaj więcej

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn:"Rewitalizacja toru nr 250 i 320 na stacji Poznań Franowo w ramach programu...

Czytaj więcej

 

Referencje – rok 2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót warunkujących udzielenie zamknięć torowych w ramach projektu CEF pn.:” Prace na liniach kolejowych na 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola –Ostrów Wlkp., etap I Łódź Kaliska – Zduńska Wola

Czytaj więcej

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania: Prace w torze nr 2 linii linii kolejowej nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka w ramach programy pn.: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej

Czytaj więcej

Remont nawierzchni kolejowej w torze nr 1 linii 377 Gniezno Winiary – Sława od km 21,300 do km 33,300

Czytaj więcej

Remont toru 2 linii nr 281 Oleśnica-Chojnice na odcinku od Wrześni do Gniezna wraz z robotami towarzyszącymi

Czytaj więcej

Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii nr 403 Piła Północ - Ulikowo na odcinku Recz Pomorski – Tarnowo Pomorskie w km 96, 189-106, 940

Czytaj więcej


Referencje – rok 2017

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy - Kiekrz.

Czytaj więcej


Referencje – rok 2015

Wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo POIiŚ 7.1 – 41 pn. „Modernizacja linii kolejowej E65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk: LOT A – stacje, LOT B – szlaki w ramach projektu nr „POIiŚ 7.1 – 1.2 „ Modernizacja linii kolejowej E65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na odcinku Wróblin Głogowski – Nowa Sól w ramach zadania pn: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra

Czytaj więcej

Remont przejazdu kolejowego kategorii C na linii kolejowej nr 351, Wronki - Miały, km 60,442, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 149 Rzecin – Sieraków

Czytaj więcej

Wykonanie remontu mostu w km 14,798; 15,451; 15,691; linii nr 355 Ostrów Wlkp.-Grabowno Wielkie

Czytaj więcej

Wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem mostu w km 37,514 linii nr 272 Kluczbork – Poznań

Czytaj więcej

Remont nawierzchni kolejowo – drogowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni typu EDILON LC-L na przejeździe kolejowym kategorii A w km 177,487 linii nr 203 Tczew - Kostrzyn

Czytaj więcej

Wykonanie naprawy osuwiska, jakie wystąpiło w wyniku podmycia skarpy w nasypie na linii kolejowej nr 374 Mirosław Ujski – Piła Główna w km 31,070

Czytaj więcej

Wykonanie robót związanych z wymianą podkładów drewnianych i strunobetonowych wraz z akcesoriami na linii 203 w km 226,070 – 227,300 materiałem Wykonawcy

Czytaj więcej

Wymiana szyn i podkładów

Czytaj więcej

Zabudowa urządzeń na przejeździe kolejowym w km 9,880 linii nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie (Granica Państwa)

Czytaj więcej

Wykonanie awaryjnej naprawy toru nr 1 na linii nr 18 Kutno - Piła Stacji Wyrzysk Osiek

Czytaj więcej

Wymiana podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w torach bocznych na stacji Szczecin Port Centralny

Czytaj więcej

Wzmocnienie podtorza przy pomocy Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą AHM na linii nr 131 w km 184,970-186,100 i 188,500-189,300 w torze nr 1, szlak Szadek-Otok oraz w km 195,250-198,330 w torze nr 1, szlak Otok-Poddębice

Czytaj więcej

Remont toru nr 1 i 2 linii nr 281 Oleśnica-Chojnice od km 139,800 do km 161,064 w celu podniesienia prędkości rozkładowych oraz likwidacji ograniczenia prędkości pociągów

Czytaj więcej

Naprawa bieżąca czteroprzęsłowego mostu stalowego, blachownicowego km 330,562 linii nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński

Czytaj więcej

Naprawa bieżąca czteroprzęsłowego mostu stalowego, blachownicowego km 330,562 linii nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński.

Czytaj więcej

Remont przejazdu kolejowego w km 56,496 linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa

Czytaj więcej


Referencje – rok 2014

Mechaniczne podbicie torów wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej na liniach kolejowych będących w utrzymaniu Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie

Czytaj więcej

Wykonanie naprawy podtorza linii 003 w km od 445,400 do km 447,200 tor nr 1 i 2

Czytaj więcej

Remont toru nr 2 linii nr 003 Warszawa Zachodnia-Kunowice w km 177,330 do km 180,000 poprzez wymianę pojedynczych podkładów ,szyn ,mechaniczne podbicie toru wraz z robotami towarzyszącymi

Czytaj więcej

Wymiana szyn typu 60E1 i podkładów drewnianych wraz z robotami na przejeździe kolejowym na terenie Sekcji Eksploatacji Piła

Czytaj więcej

Wykonanie rewitalizacji mostów w km 25,343; 22,236 i 22,652 linii Ostrów Wlkp. – Grabowno Wielkie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych i robotami towarzyszącymi

Czytaj więcej

Naprawa infrastruktury kolejowej po wypadku kolejowym zaistniałym na stacji Warnowo, tor Nr 1, km 79,486, linia kolejowa Nr 401 Szczecin Dąbie Świnoujście Port

Czytaj więcej

 

Referencje – rok 2013

Remont toru głównego zasadniczego nr 3 na stacji Poznań-Krzesiny w km 0,100-0,766 poprzez wymianę podkładów ,pojedynczych szyn wraz z oczyszczaniem podsypki ,robotami towarzyszącymi

Czytaj więcej

Remont toru nr 1 i 2 linii Poznań-Szczecin od km 2,100 do km 16,600 odcinkami poprzez ciągłą wymianę podkładów ,mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej, podbicie torów, rozjazdów oraz wykonanie robót towarzyszących na przejazdach

Czytaj więcej

Remont toru nr 1 linii Poznań Główny POD – Piła Główna od km 8,890 do km 15,300 poprzez wymianę podkładów, pojedynczą wymianę szyn, mechaniczne uzupełnienie podsypki tłuczniowej, podbicie torów, rozjazdów oraz wykonanie robót towarzyszących na przejazdach

Czytaj więcej

Wykonanie naprawy bieżącej torów i rozjazdów na stacjach Kalisz Pomorski , Sulino , Tuczno i Strączno na linii kolejowej Nr 403 Piła Północ-Ulikowo

Czytaj więcej

 

Referencje – rok 2012

Naprawa obiektów inżynieryjnych na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Szczecinie

Czytaj więcej

Remont wiat zejściowych wraz z zadaszeniami oraz estetyzacja wnętrz przejścia pod torami na linii Nr1 Warszawa – Katowice

Czytaj więcej

Naprawa mostu kolejowego stalowego w km 178,717 linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice tor nr 2

Czytaj więcej

Naprawa wiaduktu stalowego w km 40,966 linii 272 Kluczbork – Poznań

Czytaj więcej

Modernizacja linii kolejowej Nr 273 na odcinku Dolna Odra – Szczecin

Czytaj więcej

Wykonanie remontu przejazdów kolejowych: Linia nr 272 Kluczbork – Poznań km 89,299; Linia nr 811 Stary Staw - Franklinów w km 0,894; Linia nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 107,903

Czytaj więcej

Naprawa awaryjna toru nr 1 linii kolejowej nr 405 Piła Główna – Ustka w km 40,580 – 45,500

Czytaj więcej

Zabezpieczenie toru nr 2 mostu w km 341,375 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn

Czytaj więcej

Naprawa awaryjna wiaduktu kolejowego w km 5,541 linii Nr 10 Legionowo – Tłuszcz nad drogą krajową Nr 61 w miejscowości Michałów – Reginów

Czytaj więcej

Naprawa wiaduktu kolejowego w km 27,740 w torze nr 2 linii nr 7 Warszawa – Dorohusk

Czytaj więcej

Naprawa awaryjna toru związana z usunięciem skutków wykolejenia na linii 273 na stacji Zielona Góra tor nr 5 i Rz 19

Czytaj więcej

Naprawa awaryjna toru związana z usunięciem skutków wykolejenia na linii 273 tor nr 1 na szlaku Zielona Góra – Czerwieńsk w km 162,980 – 164,420

Czytaj więcej

Naprawa awaryjna toru związana z usunięciem skutków wykolejenia na linii 357 na stacji Wolsztyn tor nr 12 i Rkp 41/43

Czytaj więcej

Naprawa bieżąca kładki stalowej w km 198,572 linii 351 Poznań Gł. – Szczecin Gł.

Czytaj więcej

Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na st. Mieszków i przyległych szlakach w torze nr 1 linii kolejowej na 272 Kluczbork-Poznań Główny km 133.918-146.015

Czytaj więcej

Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Chocicza i przyległych szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań od km 146,015 do km 150,160

Czytaj więcej

 

Referencje – rok 2011

Remont torów nr 1 i 2 w km 27,300 – 28,412 na stacji Otwock oraz toru nr 1 w km 13,790 – 14,090 na p.o. Anin wraz z robotami towarzyszącymi

Czytaj więcej