Postępowanie na szyny kolejowe 49E1 AX R 260 nr NZLB 330/06/24

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert dla postępowania zakupowego nr NZLB-330/06/24 na zakup wraz z dostawą szyn kolejowych:

Szyny kolejowe 49E1 AX R 260  o długości: 240m

+- 5460mb – 25-26 tydzień do stacji Wschowa.

+- 11340mb od 31- 33 tydzień na szlaku.

„Naprawa toru nr 1i 2 na stacji Wschowa oraz wymiana na szlaku Wschowa- Głogówko tor nr 1”

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 12.06.2024. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Warunki Zamówienia

Oświadczenie wykonawcy