Postępowanie ofertowe na przewóz kruszyw w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024 do stacji Gostyń oraz na szlak Gostyń-Kąkolewo

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Przewóz tłucznia w ilości 60 000 t i niesortu w ilości 20 000 t w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024

z rozładunkiem i hałdowaniem do stacji Gostyń oraz na szlak Gostyń-Kąkolewo, w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”.

NZLC 327/05/24

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.06.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

- Warunki zamówienia

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie