Postępowanie ofertowe na przewóz tłucznia w ilości 48 485 t, w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r. do Nowogród Bobrzański Osiedle

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Przewóz tłucznia w ilości 48 485 t w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r. z rozładunkiem i hałdowaniem,

z dostawą do Nowogród Bobrzański Osiedle, w ramach realizacji zadania „kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na linii kolejowej 370”.

NZLC 328/05/24

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.06.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

- Warunki zamówienia

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie