Postępowanie ofertowe na zakup kruszyw w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „Zakup tłucznia w ilości 60 000 t i niesortu w ilości 20 000 t,

w okresie 01.07.2024 – 30.09.2024, w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”.

NZLC 324/05/24

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.06.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

- Warunki zamówienia

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie