Postępowanie ofertowe na zakup tłucznia w ilości 48 485 t, w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na „„Zakup tłucznia w ilości 48 485 t w okresie 12.06.2024 – 31.08.2024 r.

w ramach realizacji zadania „kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na linii kolejowej 370”. NZLC 326/05/24

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.06.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

- Warunki zamówienia

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie