Postępowanie ofertowe nr NZLD/322/04/2024 na zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic w terminie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic w terminie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r. nr NZLD_322/04/24.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.04.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.


Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Informacja o wynikach postępowania