Postępowanie zakupowe nr NZLD/329/05/2024 na zakup podkładów strunobetonowych PS94/W14/49E1 i PS94/W14/60E1 z przytwierdzeniem oraz podkładów strunobetonowych PS 94/SB/49E1

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr NZLD/329/05/2024 na wyłonienie usługodawcy na „zakup podkładów strunobetonowych PS94/W14/49E1 i PS94/W14/60E1 z przytwierdzeniem oraz podkładów strunobetonowych PS 94/SB/49E1” w ramach realizacji zadania:

„Modernizacji linii nr 370 na odcinku Zielona Góra – Żagań”

 

Prosimy o złożenie oferty 03.06.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w Warunkach Zamówienia.

Warunki zamówienia - Podkłady strunobetonowe - Nowogród Bobrzański Osiedle

Formularz ofertowy

zał. nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków