Postępowanie zakupowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej branży srk oraz realizacja robót budowlanych branż srk i teletechniki w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.”

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 06.02.2024r.

Ogłoszenie

Warunki Zamówienia

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Rozbicie Ceny Ofertowej

Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. 6 Wzór umowy

Zał. 7 PFU

 

Informacja o wynikach postępowania