Transport i utylizacja odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04* w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025r.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Transport i utylizacja odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04* w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025r.”

 

ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT

 

1. ZRK WZ_18_03_24

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - wersja edytowalna

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełn.war.

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełn.war. - wersja edytowalna

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie BDO 1

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie BDO 1 - wersja edytowalna

5. Załącznik nr 4 Oświadczenie BDO 2

5. Załącznik nr 4 Oświadczenie BDO 2 - wersja edytowalna

6. Załącznik nr 5 Projekt umowy.18_3_24

7. Załącznik nr 6 Gwarancja wadialna

PYTANIA I ODPOWIEDZI W POSTĘPOWANIU