Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2024r. do 31.03.2025r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania: Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2024r. do 31.03.2025r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego

Projekt umowy

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Rozbicie ceny ofertowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych