Postępowanie zakupowe - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym””

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 16.07.2024r.

2. Specyfikacja warunków zamówienia

2.1 Zał. 1 Formularz ofertowy

2.2. Rozbicie ceny ofertowej

2.3 Dokumentacja Techniczna

2.4. Zał. 4 Wykaz robót budowlanych

3.5. Zał. 5 Wzór umowy