Ogłoszenia

14 kwietnia 2024

Postępowanie ofertowe nr NZLD/322/04/2024 na zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic w terminie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic w terminie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r. nr NZLD_322/04/24.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.04.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

19 marca 2024

Transport i utylizacja odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04* w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025r.

Czytaj więcej

14 marca 2024

Świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnionych przez niego pracowników fizycznych, którzy pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej.

Czytaj więcej

12 marca 2024

Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2024r. do 31.03.2025r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

Czytaj więcej

07 marca 2024

Postępowanie zakupowe nr NZLC/321/02/24 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów na okres jednego roku"

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na dwie części

 

Czytaj więcej

29 lutego 2024

Zakup odpadów polikwidacyjnych

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. zakupu odpadów polikwidacyjnych odzyskanych z likwidacji środków trwałych.

Czytaj więcej

22 lutego 2024

Postępowanie zakupowe - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym””

 

Czytaj więcej

20 lutego 2024

Postępowanie ofertowe na "zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2024 do 31.04.2025” NZLC 320/02/24.

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na "zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2024 do 31.04.2025” NZLC 320/02/24.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.03.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Termin składania ofert został wydłużony do 15.03.2024 do godz. 10:00.

Czytaj więcej

13 lutego 2024

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/05/2024 - POJAZDY SAMOCHODOWE

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych - pojazdów samochodowych.

Składanie ofert: do dnia 14.03.2024

Wpłata wadium: do dnia 13.03.2024

 

Czytaj więcej

31 stycznia 2024

Postępowanie zakupowe

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej branży srk oraz realizacja robót budowlanych branż srk i teletechniki w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.”

Czytaj więcej