Ogłoszenia

08 marca 2023

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla realizacji zadania prac remontowych schodów w km 40,966 lk 272

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie prac remontowych schodów wraz z zadaszeniem znajdujących się w przyczółku wiaduktu w km 40,966 linii nr 272 Kluczbork - Poznań Główny” NZLA 273/03/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10.03.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Czytaj więcej

03 marca 2023

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych, którzy pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej”

Czytaj więcej

28 lutego 2023

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla realizacji zadania remont przepustu w km 33,878 i 38,721 lk 272

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu kolejowego w km 33,878 i 38,721 na linii 272 Kluczbork – Poznań Główny” NZLA 272/02/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.03.2023 godzina 10:00

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Czytaj więcej

22 lutego 2023

Postępowanie zakupowe ,,Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od 03.04.2023 do 31.12.2024"NZLE-269/02/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G.

Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od 03.04.2023 do 31.12.2024.”

Termin składania ofert 02.03.2023 godz.10:00

Czytaj więcej

21 lutego 2023

Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2024r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania: Wykonywanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2024r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi”.

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/04/2023

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych.

Składanie ofert: do dnia 09.03.2023

Wpłata wadium: do dnia 8.03.2023

Czytaj więcej

26 stycznia 2023

Postępowanie NZLD 262/01/2023

 

Postępowanie zakupowe nr NZLD 262/01/23 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na trzy części”

  1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
  2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
  3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na trzy części:

 

  1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
  2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
  3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 03.02.2023 r. godzina 10:00.

Czytaj więcej

26 stycznia 2023

Postępowanie ofertowe zakup materiałów trakcyjnych wraz z dostawą na rok 2023 NZLA 263/01/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na zakup wraz z transportem materiałów w ramach realizacji „Zakup materiałów trakcyjnych wraz z dostawą na rok 2023” NZLA 263/01/23

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na zakup wraz z dostawą materiałów trakcyjnych na rok 2023

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.02.2023 godzina 10:00 wg wytycznych przedstawionych w Warunkach Zamówienia

Czytaj więcej

26 stycznia 2023

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla wykonania remontu mostu lk 359 NZLA 264/01/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 359 w km 38,373 na podstawie projektu opracowanego przez Wykonawcę” NZLA 264/01/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.02.2023 godzina 12:00

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Czytaj więcej

01 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe zakup wraz z dostawą materiałów trakcyjnych w ramach realizacji robót na lk 406 NZLA 257/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowej nr 406, 273 i 351” NZLA 257/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na materiałów przedstawionych w formularzach ofertowych 1 – 4.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 05.12.2022 godzina 12:00.

Czytaj więcej