Ogłoszenia

26 czerwca 2023

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/04/2023

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych.

Składanie ofert: do dnia 27.07.2023

Wpłata wadium: do dnia 26.07.2023

Czytaj więcej

23 czerwca 2023

Postępowanie zakupowe na "Elementy peronowe dla modernizowanych przystanków, peronów" nr NZLB-294/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Zakup elementów peronowych dla modernizowanych przystanków, peronów na stacjach: Łódź, Pleszew, Koźmin Wlkp., Obra Stara oraz Bożacin” NZLB-294/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

21 czerwca 2023

Dostawa fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych - postępowanie NZT-531/10/2023

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 21.06.2023

Termin składania ofert: 21.07.2023 do godziny 10:00

Czytaj więcej

15 czerwca 2023

Postępowanie zakupowe na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania  "Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew-Kostrzyn" NZLB - 293/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew-Kostrzyn” NZLB-293/06/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 21.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.


Czytaj więcej

14 czerwca 2023

Postepowanie zakupowe w km 25,395 na linii 353 i 4 i przepustów na linii nr 281 NZLB-291/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „ Naprawa Bieżąca (N.B) -remont mostu w km 25,395 na linii 353 i 4 przepustów na linii nr 281 na terenie ZLK w Poznaniu”NZLB-291/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

13 czerwca 2023

Postępowanie zakupowe na roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ - Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB - 292/06/23.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ-Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB-292/06/23".
Prosimy o złożenie oferty do dnia 20.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

07 czerwca 2023

Postępowanie

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

"Demontaż i montaż rozjazdów i wstawek torowych wraz z robotami towarzyszącymi podczas wymiany rozjazdów na stacjach Radomsko, Potrków Trybunalski, Koluszki, Łódź Olechów"

Termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 14.06.2023 r.

Czytaj więcej

31 maja 2023

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów odbudowa nasypu kolejowego lk 203 NZLA 290/05/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew – Kostrzyn” NZLA 290/05/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 05.06.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Czytaj więcej

15 maja 2023

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów prace budowlane na obiekcie lk 1 w km 355,494 NZLA 287/05/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Roboty budowlane remontowo – utrzymaniowe na obiekcie – tor nr 1 linii Wrocław Główny – Szczecin Główny w km 355,494” NZLA 287/05/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.05.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Czytaj więcej

08 maja 2023

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,351 w ciągu linii kolejowej nr 203.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,351 w ciągu linii kolejowej nr 203 na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę” NZLA 286/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 12.05.2023 godzina 12:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Czytaj więcej