Ogłoszenia

28 lutego 2022

Wykonanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację zadania: Wykonanie spawów termitowych w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. na zadaniach pozyskanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. od Zakładów Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wlkp., Warszawie i Łodzi

Czytaj więcej

23 lutego 2022

Postępowanie zakupowe na przewóz kruszyw transportem kolejowym.

Termin złożenia ofert: 28.02.2022

Czytaj więcej

11 lutego 2022

Postępowanie zakupowe Remont mostu kolejowego nad rzeką Wartą w km 110,586 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice tor nr 2 NZLD 171/02/22

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Remont mostu kolejowego nad rzeką Wartą w km 110,586 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice tor nr 2” o numerze NZLD 171/02/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.02.2022 godzina 10:00.

Transport materiału po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji dostaw: od wystawienia zamówienia do 30.07.2022

Czytaj więcej

11 lutego 2022

Postępowanie zakupowe „Modernizacja sieci trakcyjnej toru nr 2 linii kolejowej nr 3 na odcinku od km 55,200 do km 60,500" NZLD 170/02/22

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Modernizacja sieci trakcyjnej toru nr 2 linii kolejowej nr 3 na odcinku od km 55,200 do km 60,500” o numerze NZLD 170/02/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.02.2022 godzina 10:00.

Transport materiału po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji dostaw: od wystawienia zamówienia do 25.02.2022

Konstrukcje muszą posiadać:

  1. dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe,
  2. malowanie RAL 7047,
  3. data produkcji nie starsza niż 2020 rok

Czytaj więcej

28 stycznia 2022

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych, którzy pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej”.

Data publikacji: 28 stycznia 2022 r.

Termin złożenia ofert: 10 lutego 2022 r. do godz. 9:00

Czytaj więcej

22 grudnia 2021

„Kompleksowe wzmocnienie podłoża, podtorza i skarp w ramach zadania pn.: „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla Zadania A pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351””

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe wzmocnienie podłoża, podtorza i skarp w ramach zadania pn.: „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla Zadania A pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351””

Data publikacji: 22.12.2021 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 8:00 dnia 28.12.2021 r.

Termin otwarcia ofert: godz. 8:30 dnia 28.12.2021 r.

Czytaj więcej

21 grudnia 2021

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowe z negocjacjami. „Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od: 03.01.2022 do 01.04.2023.

Termin składania ofert: 30.12.2021 godz. 10:00.

Czytaj więcej

17 grudnia 2021

NZL/144/12/21 – Postępowanie zakupowe na zakup podkładów strunobetonowych PS94/60

Postępowanie zakupowe na zakup podkładów strunobetonowych PS94/60

Czytaj więcej

16 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022. Znak sprawy: NZLBD-163/12/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowe z negocjacjami. „Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania ofert: 29.12.2021 godz. 13:00.

Czytaj więcej

15 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych CBP w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych CBP w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 28.12.2021 godz. 10:00.

Czytaj więcej