Ogłoszenia

14 października 2022

„Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na odcinku Gniezno – Wydartowo”.

 

Data publikacji: 14.10.2022

Termin złożenia ofert: 20.10.2022r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 20.10.2022 godz. 9:15

Czytaj więcej

07 października 2022

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Remont wiaduktu kolejowego w km 231,849 lk 014 NZLD 237/09/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont wiaduktu w km 231,849  w torze nr 1 i 2 na linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice” NZLD 237/09/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 12.10.2022 godzina 10:00.

Czytaj więcej

09 września 2022

„Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Data publikacji: 09.09.2022r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 15.09.2022r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 15.09.2022r.

Czytaj więcej

12 sierpnia 2022

„Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. Wymiana nawierzchni torowej na linii 430 Barnówko - Kostrzyn stacja Kostrzyn” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni na linii 430 Barnówko – Kostrzyn

 

Data publikacji: 12.08.2022r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 18.08.2022r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 18.08.2022r.

Czytaj więcej

09 sierpnia 2022

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Wieliszew LK010 NZLA 227/08/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:„Modernizacja sieci trakcyjnej w torze nr 3 st. Wieliszew LK010”
NZLA 227/08/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.08.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Czytaj więcej

20 lipca 2022

Postępowanie zakupowe nr NZLD/224/07/22 na Zakup wraz z dostawą 100 szt. szyn 49 E1 – 30 m oraz 100 szt. szyn 60 E1 – 30 m w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą do stacji Krzyż Wlkp. materiałów w ramach realizacji zadania:

 

„Zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce szyn w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź”

 

 Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.07.2022 r. godzina 10:00.

Czytaj więcej

28 czerwca 2022

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Linia 1 NZLA 208/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej w stacji Piotrków Trybunalski i stacji Radomsko linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice” o numerze NZLD 208/06/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.07.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Czytaj więcej

15 czerwca 2022

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Linia 537 NZLA 209/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej Linia 537 Żakowice Płd – Zieleń – Słotwiny od km 0,148 do km 2,908” o numerze NZLA 209/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Czytaj więcej

15 czerwca 2022

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej linia 535 NZLA 210/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej linia 535 Koluszki – Zieleń od km 0,000 do km 1,411” o numerze NZLA 210/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

Czytaj więcej

15 czerwca 2022

Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej linii 536 NZLA 211/06/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Rewitalizacja sieci trakcyjnej na odcinku Będzelin - Słotwiny, tor nr 1 Linii 536 od km 0,958 do km 2,554” o numerze NZLA 211/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

 

Czytaj więcej