Ogłoszenia

01 sierpnia 2023

Postępowanie zakupowe „Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem podtorza w ramach zadania pn.: Naprawa podtorza toru nr 1 i 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice odcinek od km 409,000 – do km 409,940 – Etap 1 i 2 lata 2023-2024”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem podtorza w ramach zadania pn.: „Naprawa podtorza toru nr 1 i 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice odcinek od km 409,000 – do km 409,940 – Etap 1 i 2 lata 2023-2024”.

 Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 08.08.2023r.

Czytaj więcej

01 sierpnia 2023

Postępowanie zakupowe nr NZLA-297/07/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 14.09.2023 do 31.12.2024.”

Termin składania ofert 07.08.2023 godz.10:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 10.08.2023 do godz. 10:00.

 

 

Czytaj więcej

25 lipca 2023

Postępowanie zakupowe nr NZLB-296/07/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Naprawa podtorza tor nr 1 i tor nr 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice odcinek od km: 409,000 do km: 409,940. Etap 1 i 2, lata 2023- 2024” Zabezpieczenie i wzmocnienie nasypu w ramach umowy nr 73/208/0035/23/Z/0 z dnia 20.06.2023.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.08.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

11 lipca 2023

Postępowanie zakupowe nr NZLB-295/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót dodatkowych mających na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się w km: 246,853 w stacji Poraj” NZLB-295/06/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 13.07.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

26 czerwca 2023

Przetarg na zbycie aktywów trwałych NZT-901/04/2023

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zbycie przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. aktywów trwałych.

Składanie ofert: do dnia 27.07.2023

Wpłata wadium: do dnia 26.07.2023

Czytaj więcej

23 czerwca 2023

Postępowanie zakupowe na "Elementy peronowe dla modernizowanych przystanków, peronów" nr NZLB-294/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Zakup elementów peronowych dla modernizowanych przystanków, peronów na stacjach: Łódź, Pleszew, Koźmin Wlkp., Obra Stara oraz Bożacin” NZLB-294/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

21 czerwca 2023

Dostawa fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych - postępowanie NZT-531/10/2023

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 21.06.2023

Termin składania ofert: 21.07.2023 do godziny 10:00

Czytaj więcej

15 czerwca 2023

Postępowanie zakupowe na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania  "Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew-Kostrzyn" NZLB - 293/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Odbudowa nasypu kolejowego na odcinku linii 203 Tczew-Kostrzyn” NZLB-293/06/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 21.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.


Czytaj więcej

14 czerwca 2023

Postepowanie zakupowe w km 25,395 na linii 353 i 4 i przepustów na linii nr 281 NZLB-291/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „ Naprawa Bieżąca (N.B) -remont mostu w km 25,395 na linii 353 i 4 przepustów na linii nr 281 na terenie ZLK w Poznaniu”NZLB-291/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej

13 czerwca 2023

Postępowanie zakupowe na roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ - Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB - 292/06/23.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ-Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB-292/06/23".
Prosimy o złożenie oferty do dnia 20.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Czytaj więcej